Intake
In het eerste gesprek kijken we gezamenlijk naar wat de aanleiding en wat het doel is van je komst. We staan stil bij ontstaan en verloop van de klachten en of er eerdere hulpverlening is geweest. En er wordt gekeken naar wat er nodig is om je doel snel en zo concreet mogelijk te bereiken. Aan het eind van het gesprek leggen we dit met elkaar vast in een behandelplan.

Behandeling
Bij de behandeling kan gebruik gemaakt worden van een breed aantal behandelmogelijkheden, afhankelijk van de aard van de problematiek. De verschillende behandelvormen zijn:

  • Gedragstherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Schematherapie
  • EMDR
  • Brainspotting
  • Theraplay
  • DDP
  • Ouderbegeleiding

Gedragstherapie

In gedragstherapie staat het gedrag centraal. Wat je doet bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe je je voelt. Gedragstherapie gaat er van uit dat een groot deel van ons gedrag aangeleerd is. Psychische klachten en andere problemen komen vaak voort uit dergelijk aangeleerd gedrag. In gedragstherapie leer je deze disfunctionele gedragingen af. Vervolgens wordt er nieuw, gezond gedrag aangeleerd. Je leert bijvoorbeeld ontspannen te blijven in situaties die voorheen irrationele angst veroorzaakten. Dit nieuwe gedrag wordt geoefend tijdens de therapie maar ook met thuisopdrachten. Op deze manier kunnen klachten worden verminderd of zelfs verholpen.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed van je denken op je gevoel en je gedrag. Als je belangrijke zaken en gebeurtenissen in je leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, word je makkelijker angstig, somber of geïrriteerd.
In cognitieve gedragstherapie onderzoeken we of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Wanneer inderdaad blijkt dat je manier van denken niet helemaal klopt en je niet helpt, zoeken zij samen uit welke geschiktere manier van denken beter is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van oefeningen en thuisopdrachten.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgericht therapie is een snelle en toekomstgerichte therapie die een cliënt in zijn of haar kracht zet. Hierbij richtten we ons niet op het probleem, maar gaan we samen op zoek naar oplossingen. Er is veel aandacht voor uitzonderingen op het probleem: ” Wat gaat er wèl goed”? Ook is er veel aandacht voor het vinden van positieve uitzonderingen. Door de ‘wondervraag’ word je op een ander spoor gezet. Er wordt ook gebruik gemaakt van schaal vragen om de voortgang in de therapie richting het doel te bewaken.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een kortdurende behandeling voor het verwerken van nare gebeurtenissen. Dit kan zowel gaan om éénmalige gebeurtenissen (verkeersongeluk, seksueel misbruik, een nare ingreep bij (tand)arts) als om meervoudige trauma’s, angstklachten en chronische pijn.

Hier kunt u zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij 8-12 jarige (https://www.youtube.com/watch?v=N9zLRIWHaT4)
Hier kunt u zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij 12-18 jarige (https://www.youtube.com/watch?v=1wrKTh1YxvA)

Brainspotting

Brainspotting is een behandeling die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die je dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van trauma, angstaandoeningen, stress gerelateerde klachten, lichamelijke klachten en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met andere behandelvormen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Theraplay
Bij Theraplay verbeteren we de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten. De positieve ervaringen neem je dus mee naar huis; Niet als verplicht huiswerk, maar gewoon omdat het leuk is.
Er zijn veel redenen om een Theraplay behandeling te starten; het kan gaan om milde problematiek, waarbij enkele sessies voldoende zijn om ouder en kind weer op het plezierige spoor te krijgen, maar Theraplay wordt ook ingezet bij meer ernstige problemen, zoals een verstoorde gehechtheidsrelatie als gevolg traumatische ervaringen, een moeizame start als baby, of bij pleeg- en adoptiegezinnen.

DDP
Dyadic Developmental Psychotherapy ( DDP) is een gezinsgerichte behandeling die zich richt op creëren van een situaties waarin het kind bereid en in staat is om zich op een veilige manier te hechten aan zijn ouders/verzorgers. Hierbij is een Speelse, Accepterende, Nieuwsgierige en Empathische (SANE) de basishouding.
Het is een behandeling om ouders en kinderen te ondersteunen bij het herstellen van trauma en verstoorde gehechtheid.

Ouderbegeleiding
Bij ouderbegeleiding bespreken we de problemen die u hebt in de opvoeding van uw kind. Als duidelijk is wat er met uw kind aan de hand is, wordt samen met u gezocht naar een passende manier van omgaan met dit kind en met zijn/haar specifieke eigenschappen en/of bijzonderheden.Ook wordt er stil gestaan bij uw reactie als ouder op uw kind en andersom.
De begeleiding is erop gericht om zó om te gaan met het kind, dat emotionele of gedragsproblemen verminderen en de situatie thuis (en op school) prettiger wordt. Algemene opvoedingsprincipes werken vaak niet voldoende.

Ouderbegeleiding is maatwerk waarin gezocht wordt naar een aanpak die bij de ouders en bij het kind past. Soms krijgt u opdrachten mee om thuis te doen. Bijvoorbeeld om iets te onderzoeken of om iets te veranderen.
In de ouderbegeleiding staat uw rol als ouder centraal. Dit betekent dat relatieproblemen of persoonlijke problemen slechts aan de orde komen als deze samenhangen met de problemen van het kind.