Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. U hoeft geen contact op te nemen met de gemeente. Indien u de zorg voor uw zoon of dochter vergoed wilt krijgen, heeft u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist, Jeugdarts (GGD) of een indicatie van het wijkteam.
De gemeente Amersfoort vormt samen met de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg de regio Eemland. Woont u in een van deze gemeenten dan kunt u terecht bij de praktijk. Woont u elders, dan kunt u voor uw zoon of dochter zorg krijgen in uw eigen gemeente.
De praktijk declareert vanaf 2018 per maand de facturen voor de behandeling van uw kind aan de gemeente. U hoeft hier niks in te doen, er is geen sprake van een eigen bijdrage. Vanaf de dag dat de cliënt 18 wordt valt de vergoeding onder de zorgverzekeraar. De praktijk behandelt geen cliënten van 18 jaar en ouder.

Indien de geboden hulp niet onder de verzekerde zorg valt of u er de voorkeur aan geeft zelf te betalen is het tarief voor een intakegesprek € 140,- en voor een behandeling € 100,- per sessie van 45 minuten. De kosten kunnen dan niet gedeclareerd worden bij uw verzekering of bij de gemeente.

Als de afspraak niet door kan gaan, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk laten weten, zodat deze tijd voor iemand anders gebruikt kan worden. Als de afspraak niet 24 uur van tevoren is afgemeld worden de kosten van de voor u gereserveerde tijd, bij u in rekening gebracht, (ook als de rest van de behandeling door de gemeente wordt vergoed).