U kunt zich, uitsluitend, telefonisch aanmelden, mocht u het antwoordapparaat krijgen spreek dan kort een boodschap ik, u wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld. In dat eerste gesprek worden de klachten kort met u doorgenomen en wordt beoordeeld of uw vraag past binnen het behandelaanbod van de praktijk.

Als u zich aanmeldt, ontvangt u een mail met daarin de formulieren/vragenlijsten die u dient in te vullen en terug te mailen voor het intake gesprek.
In geval van crisis en bij afwezigheid van de psycholoog, kunt u, zoals altijd, contact opnemen met uw huisarts die zo nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelt.

Voor wachtlijstbemiddeling bij cliënten jonger dan 18 jaar kunt u contact opnemen met uw gemeente.